HELSENORGE

Introduksjonskurs for nye ansatte i SANKS

Kurset gir en innføring i hvordan vi må tenke både kultur og helse her ved SANKS, forteller kursansvarlig Renathe Aspeli Simonsen, som denne uken arrangerte kurs i Karasjok.

Renathe Aspeli Simonsen
Renathe A. Simonsen her sammen med noen av de nyansatte

​SANKS holder et obligatorisk introduksjonskurs for nye ansatte og som består av to deler. Formålet med del 1 er å gjøre ansatte kjent med SANKS som organisasjon. Dette inkluderer generelle rutiner, strategiplan, personalpolitiske retningslinjer og HMS. Ansatte vil også få informasjon om de nasjonale kompetansetjenestefunksjonene. Det er SANKS leder Gunn Hetta sammen med FoU enheten som gir informasjon og kort innføring i dette. Etter gjennomført del 1 vil de bli invitert til del 2 av introduksjonskurset. Del 2 fokuserer på kultursensitivitet i møte med samiske pasienter. Det blir lagt opp til refleksjoner og diskusjoner mellom deltakerne. I den forbindelse vises en film som illustrerer kompleksiteten ved identitet og historie, som kan påvirke vårt møte med samiske pasienter forteller kursansvarlig FoU rådgiver Renathe Aspeli Simonsen.

Samfunnsoppdraget til SANKS er å bidra til likeverdige helsetjenester innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge. Dette krever at ansatte hos oss skal ha kompetanse om samers særskilte behov for språklig og kulturelt tilpasset diagnostikk og behandling.

 

gruppe
Gruppediskusjon
Kultursensitivitet i møte med pasienter

For mange ansatte er SANKS og introduksjonskurset deres første møte med samisk kultur og første gang det fokuseres på kulturforståelse. Vi vet at det er begrenset kunnskaper om samisk kultur og historie på grunn- og videregåendeskoler i Norge. Dette blir dessverre ikke bedre når en fortsetter på høgskole eller universitet, forteller Simonsen. Selv om utdanningsforløpene i større grad enn tidligere legger mer vekt kultur og helse, er det fremdeles nesten fraværende med kunnskap om samiske pasienter, brukere og pårørende i primær- og spesialisthelsetjenesten.

- Introduksjonskurset er viktig for alle nye ansatte, for å gi en innføring i hvordan vi må tenke både kultur og helse her på SANKS.

Tilbakemeldingene jeg får fra deltakerne varierer ofte i forhold til deltakernes kulturbakgrunn. Mange blir for eksempel overrasket over at konsekvensene fra fornorskningsperioden enda sitter i kroppen til mange pasienter. Dette på tross av at den offisielt var over på 1960-tallet. Kursdeltakerne som har samisk bakgrunn kan komme med egne historier som gir de andre deltakerne et innblikk i en sårhet og stolthet om samisk identitet.

samisk flaggDe fleste har verktøy for å håndtere forskjeller til pasienter fra ikke-vestlig kultur, men de opplever ofte utfordringer i forhold til å håndtere dette i møte med samer. Grunnen for dette kan være at samer ikke har synlige tegn på annen etnisitet som mange andre. I tillegg anser majoriteten samer så godt «integrert» at man ikke tenker over at denne gruppen kan ha et annet morsmål og et annet syn på verden enn andre nordmenn.
Derfor er det fint at vi på SANKS kan gi slikt tilbud til nye ansatte. Kurset er en introduksjon til å starte i gang med refleksjoner og om hvordan man kan utøve kultursensitivitet i møte med pasienters verdier, holdninger. Ikke minst  kan kurset gi en forklaring og forståelse av sykdom og lidelser, sier Simonsen avslutningsvis.