Ja til nye Hammerfest sykehus

Styret i Finnmarkssykehuset vedtok i dag byggingen av et nytt sykehus i Hammerfest. Dette blir den fjerde store investeringen helseforetaket gjør i arbeidet med å styrke helsetilbudet til innbyggerne i Finnmark.

Styreleder Harald Larssen sammen med administrerende direktør Eva Håheim Pedersen.

​- Prosjektet er grundig gjennomarbeidet, og vi er glade for at vi endelig kan gjøre et vedtak. Vi er inne i historisk satsing på helsetilbudet til innbyggerne i Finnmark, og nye Hammerfest sykehus blir et kjempeløft for spesialisthelsetjenesten i fylket, sier styreleder Harald Larssen.

Et enstemmig styre i Finnmarkssykehuset vedtok i dag byggingen av et nytt sykehus på Fuglenes i Hammerfest. Nye Hammerfest sykehus er unikt i Norge gjennom et trepartssamarbeid mellom Finnmarkssykehuset, UiT – Norges arktiske universitet og Hammerfest kommune. I tillegg til virksomheten til Finnmarkssykehuset, vil sykehusbygget inneholde kommunal legevakt og -korttidsplasser, lokaler for forskning, samt undervisningslokaler for sykepleierutdanningen og for 5. og 6. års legestudenter.

Her finner du strømming og saksdokumenter fra styremøtet 29. september 2019.

Det er Sykehusbygg HF som har prosjektert nye Hammerfest sykehus. Trepartssamarbeidet og en svært god utnyttelse av arealer gjør at nye Hammerfest sykehus vil være et referanseprosjekt for nye sykehusbygg i landet. Nye Hammerfest sykehus er tilrettelagt for 30 prosent utvidelse, slik kravet er for alle nye sykehusprosjekter.


Nye Hammerfest sykehus sett fra nordøst.
Regjeringen sa gjennom statsbudsjettet for 2019 ja til finansiering av nytt sykehus i Hammerfest. Nye Hammerfest sykehus har en totalramme på om lag 2,6 milliarder kroner, medregnet arealene til kommunen og universitetet.

- Finnmarkssykehuset HF er nå inne i en prosess med å sikre økonomisk robusthet, for å være best mulig rustet til den nye investeringen, sier Larssen.

Planlagt oppstart av byggeprosjektet er i 2020, og nye Hammerfest sykehus er ventet tatt i bruk i 2025.

Nye Hammerfest sykehus er det fjerde store byggeprosjektet i spesialisthelsetjenesten i Finnmark. Senhøsten 2018 ble nye Kirkenes sykehus tatt i bruk, i desember er det offisiell åpning av Klinikk Alta, og i januar 2020 er det åpning av Sámi Klinihkka i Karasjok.

Nye Hammerfest sykehus skal nå behandles av styret i Helse Nord for endelig vedtak.


Kontakt:
Harald Larssen, styreleder
Tlf. 958 99 585


Lenker:

Forprosjekt nye Hammerfest sykehus

Forprosjektrapport nye Hammerfest sykehus

Et enestående sykehus - slik blir det