Jon Petter Stoor disputerte

Vi gratulerer Jon Petter Stoor som torsdag 17. desember disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap.