Mu rumaš lea mu iežan

"Kroppen min eier jeg"

«Kroppen min eier Jeg» er en animasjonsserie med tilhørende informasjons- og undervisningsmateriell for barn om kropp, grenser og seksuelle overgrep.

"Kroppen min eier jeg" på nordsamisk

​Bivrost Film, Redd Barna og NRK Super har produsert fire korte animasjonsfilmer som gir barn kunnskap om hva overgrep er, at det er ulovlig, og hvor de kan få hjelp. Et tilhørende veiledningshefte med undervisningsopplegg for 2.-3. trinn i grunnskolen ble også laget av Redd Barna. Heftet gir råd til voksne om hvordan de kan snakke med barn om kropp, grenser og overgrep på en trygghetsskapende måte, og gir råd om hva de kan gjøre om de er bekymret for et barn.  
Primærmålgruppen for filmene er 6-8 år, men filmene kan brukes med både eldre og yngre barn. Redd Barna jobber med å lage et eget undervisningsopplegg for barnehager knyttet til filmene. Redd barna skriver at de er kjent med at mange barnehager har brukt dem allerede og laget sitt eget opplegg med barna rundt filmene.

«Kroppen min eier jeg» på Samisk

NRK Sápmi har oversatt «Kroppen min eier jeg» animasjonsserien til lulesamisk, sørsamisk og nordsamisk. Dette ble tilgjengelig i NRK Sápmi sin nettspiller mandag 19. November kl 16.30.
Redd Barna har oversatt veiledningsmateriellet til nordsamisk, som kan lastes gratis ned fra deres nettsider. Redd barna har som mål å oversette det til alle samiske språk i løpet av 2019.

Dette har Redd Barna tilgjengelig på norsk og nordsamisk:

  • Veiledningsheftet «Kroppen min eier jeg» med undervisningsopplegg for 2.-3. trinn knyttet til filmene. Denne kan lastes ned digitalt.
  • Heftet «Hvordan møte og følge opp barn som forteller», med råd til voksne om hva de kan gjøre når de er bekymret for et barn. Denne kan lastes ned digitalt.
  • En liten flyer med «fem foreldretips for å snakke med barn om kropp, grenser og overgrep». Denne kan lastes ned digitalt eller bestilles gratis i trykket versjon. Den er fin å dele ut til foreldregrupper i skolen eller barnehagen.
  • Plakat og snakkebobler med «Ti ønsker fra barn og unge for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn». Disse kan lastes ned og printes ut. 

Tegnefilmene og informasjonshefter finnes på Redd barna siden: Kroppen min eier jeg på tre samiske språk og norsk.