Helsenorge
Lærings- og mestringssenter

Kurs til foreldre med barn som har ADHD/ADD

I regi av lærings- og mestringssenteret i Sámi klinihkka arrangeres det kurs 28. mai på SANKS Karasjok. Kurset er på nordsamisk til foreldre med barn som har ADHD/ADD. 

​Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra SANKS, NAV, SEAD som foreleser om ulike tema, samt en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil du også lære gjennom å dele erfaringer med andre foreldre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.


Dato: 28.05.2020

Tid: 09:00-15:35

Sted: Møterom/telematikkrommet SANKS, Sámi klinihkka, Karasjok

Røros/kurset går over Skype

Kurset går på nordsamisk, og oversettes til norsk og sørsamisk 


Mål

Målet med pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at
pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne
ressurser for å ta gode beslutninger om barnets helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Hvis barnet/ungdommen allerede er pasient ved BUP, SANKS, Sámi klinihkka, Karasjok kan du ta kontakt direkte med BUP for påmelding.
Hvis barnet/ungdommen ikke er pasient ved BUP, kan du kontakte
fastlegen og be om at en kortfattet henvisning sendes til BUP Karasjok.
Henvisningen skal skrives i pasientens navn og inneholde diagnose.
Navn og fødselsdato på pårørende som ønsker å delta må også
stå på henvisningen