HELSENORGE
UNN - Fastlegenytt

Laboratorie: Prøvetaking til cervixcytologi

På grunn av mange uegnede prøver, har vi prøvd ut en ny børste hos utvalgte rekvirenter. Erfaringer viser at den nye børste gir litt færre uegnede prøver. Vi har derfor valgt å tilby ny børste til alle våre rekvirenter.

Bilde av Cervexbørste