HELSENORGE

Leger var samlet til Karasjok

Fellessamlingen for leger tilknyttet BUP og VOP ble arrangert i Karasjok over to dager. Samlingen hadde fokus på minoriteter og da særskilt på den samiske pasienten.

​Leger fra Brønnøysund i sør til Karasjok i nord tilknyttet Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikker og Voksenpsykiatrisk poliklinikker hadde fellessamling i Karasjok denne uken, altså 28.-29.september.

Samlingene er rettet mot leger i spesialisering eller oveleger i Helse Nord som møtes jevnlig til kurs i ulike tema. Under denne samlingen var fokset på den samiske befolkningen og historie. Noen av temaene som ble presentert under dagene var; Sykdomsforståelsen i samisk kultur, suicidalitet, rusproblematikk og miljøterapi basert på samiske kjerneverdier som en behandlingsform.

Roser SANKS

Brite Jacobsen rådgiver i Helse Nord RHF og koordinator for samlingen i Karasjok roser det de har fått i stand ved hjelp av SANKS.

Fellessamlingen er en del av et utdanningsprogram for leger i BUP og VOP som har pågått over mange år. Denne samlingen hadde et fokus på minoriteter og da særskilt på den samiske befolkningen. Og da var det naturlig for oss å legge samlingen til Karasjok. – Det å ha samlingen i Karasjok har økt den kulturelle forståelsen, forteller Jacobsen.

I tillegg til det faglige programmet har de fått en omvisning på SANKS, de har besøkt Sametinget samt besøkt turistsenteret Sápmi.