Litt mer vant til å snakke om det - en taushetskultur i endring?

I lys av en ny rapport om vold i nære relasjoner i samiske samfunn, gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har psykologspesialist Anne Lene Turi Dimpas ved SANKS skrevet en kronikk om samisk taushetskultur i endring.

Anne Lene Turi Dimpas