HELSENORGE

Medisinerstudenter tar deler av utdanningen sin i «Campus Finnmark»

Fra neste år får medisinerstudenter tilknyttet Universitetet i Tromsø ta deler av utdanningen sin i Hammerfest, Alta og Karasjok.

SANKS

​Da legeutdanningen ved universitetet i Tromsø ble opprettet på 1970-tallet sto det sentralt i motivasjonen å sikre leger til Nord-Norge. I tråd med dette ønsket ble det i 2009 opprettet et løp for medisinerstudenter i Nordland.  Fra 2017 starter et tilsvarende løp i Finnmark, kalt «Campus Finnmark» hvor 12 studenter hvert år vil ta avsluttende utdanning her.

Femte studieår får studentene undervisning i faget psykiatri. I 4 uker vil studentene få sin hovedbase ved SANKS, men også de to andre distrikts psykiatriske senterne i Vest- og Øst-Finnmark vil kunne motta studenter dette året. I sjette året vil studentene alternere mellom de tre basene Hammerfest, Karasjok og Alta. Foruten fagområdet allmennmedisin / kommunelegetjeneste, vil emnene dette året bl.a. være alderspsykiatri, rusmedisin og barne- og ungdomspsykiatri.

SANKS blir hovedbasen innen psykiatri og rus

SANKS skal være hovedbasen for utdanningen innen psykiatri og rus i Campus Finnmark. Å motta studenter er noe vi på SANKS ser fram til med både glede og spenning. Planleggingen er i full gang. Studentene vil komme i pulje på fire og pasient nær undervisning vil bli gitt i 3 ukers bolker. Det inngår også et felles seminar om minoritetshelse.

- Dette har mye å si for rekrutteringen av leger til Finnmark, inkludert SANKS og Samisk helsepark. Hos oss på SANKS skal de få opplæring innen psykisk helsevern og rus samt øke kulturkompetansen, sier SANKS leder Gunn Heatta.

 

 

SANKS er spesielt glad for at det i «Campus Finnmark» satses på kulturforståelse og utvikling av kompetanse i forhold til samiske pasienter og at man har fått hovedansvar for denne delen av utdanningen. Studentene skal bl.a. bevisstgjøres på hvordan kulturforståelse henger sammen med helsebegrepet og hvordan dette påvirker forholdet mellom pasient og lege. Studentene skal også bevisstgjøres på egen kulturell bakgrunn og samspillet mellom ulike kulturer. En slik kompetanse er svært viktig og er en mangelvare i dagens helsetjeneste, slik vi ser det her på SANKS.