SANKS lyser ut FoU-midler

Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2019 - 2.gangs utlysning

FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklings­prosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for samisk befolkning i Norge.

SANKS lyser ut FoU-midler

​Ved tildelingen for 2019 vil følgende prioriteres:

  • Traumer som følge av assimilering/kolonisering
  • Barn og unges trivsel og oppvekstvilkår
  • Helsetjenester tilpasset samisk befolkning (f.eks. e-helse, samhandling, tiltaksutvikling, primærnæring/reindrift
  • Brukermedvirkning
  • Sør- og lulesamiske forhold
  • Samisk folkehelse, forebygging og intervensjonsforskning

Søknadsfrist 1.februar

Søknaden skal være mottatt elektronisk innen 1. februar 2019 kl. 12:00.
Søknadsskjema med underskrifter og vedlegg i tre pdh-filer (søknadsskjema, protokoll/prosjektbeskrivelse og andre vedlegg) sendes til: SANKS-FoU-soknader@finnmarkssykehuset.no

Søkerne må bruke særskilt søknadsskjema og det er svært viktig at søkerne setter seg inn i «Søknadsveileder 2019 Forsknings- og utviklingsmidler fra SANKS FoU-fond» (Søknadsskjema og veileder er også tilgjengelig under vedlegg nederst på siden).

Innkomne søknader blir behandlet av FoU-styret i SANKS. Søknadene vurderes ut ifra kvalitet og relevans. Søknader mottatt etter søknadsfristens utløp og søknader som ikke oppfyller formelle krav vil ikke bli behandlet.

Spørsmål kan rettes til SANKS FoU-enhet:

SANKS-FoU@finnmarkssykehuset.no
eller
SANKS leder Gunn Heatta tlf. 411 20 546, Gunn.Heatta@finnmarkssykehuset.no

Søknadsskjema og veileder

 Søknadsskjema 2019

Søknadsveileder 2019