HELSENORGE

Møte med føderale påtalemyndigheter i Brasil

SANKS, Sámi klinihkka og Samerådet ble invitert inn til et digitalt møte av føderale påtalemyndigheter (MPF) i Mato Grosso do Sul, sentral-vestlige Brasil. 

Formålet med møtet var at MPF og representanter fra Guarani og Kaiowá folket skulle høre om SANKS og Samerådet sine erfaringer i forhold til kultursensitivt arbeid innen helse, for å ivareta den samiske befolkningen og det samiske samfunnet.

MPF har det føderale ansvaret for å sikre at urfolk får tilgang til gode helsetjenester ut i fra Brasils ansvar om ivaretakelsen av ILO konvensjonen 169.  I Mato Grosso do sul er bosetningsområdet for urfolksgruppene Guarani og Kaiowá. For tiden er det ikke tilgjengelige helsetjenester som ivaretar Guarani og Kaiowá folkets behov for språklig og kulturelt tilpassede behov. 

Fra Brasil deltok Marco Antônio Delfino, direktør i MPF, avdeling Dourados, Mato Grosso do sul, representanter fra påtalemyndighet, helsepersonell, forskere og og representanter for Guarani og Kaiowá-folkets ungdomsbevegelsen og det politiske organ, Aty Guassu.

Fra Norge deltok Áile Jávo (generalsekretær, Samerådet), Susanne Normann (Ph.d.-stipendiat i psykologi, med forskning I Guarani og Kaiowá- områder og i Sápmi, UiO), Edit Johnsen (SANKS leder psykisk helse og avhengighet/TSB), Arnhild Somby (Avdelingsoverlege og enhetsleder ved UPA), Renathe Simonsen (SANKS leder Forskning og utvikling), og Shiho Hansen (SANKS FoU rådgiver).

Dette møtet resulterte i at påtalemyndighet i Mato Grosso do Sul ønsker å ha mer dialog med SANKS, Sámi klinihkka og Samerådet i forhold til kultursensitiv tilnærming til urfolk, inkludert ivaretakelse av urfolks rettigheter til psykiske helse og sikkerhet.