MR i Kirkenes ute av drift - vil vare i minst tre måneder

MR-maskinen ved Kirkenes sykehus har teknisk feil, og er ute av drift. Planlagte undersøkelser vil derfor skje ved andre sykehus.

Foto: Bernt Nilsen

Info til alle fastleger - oppdatert 29.05:

MR-maskinen på Kirkenes sykehus er ute av drift i minst tre måneder. MR-henvisninger sendes som før til Kirkenes. 

Mottatte henvisninger vil bli håndtert på følgende måte:

  • Søknader med høy hastegrad vil overføres umiddelbart til Hammerfest.
  • Radiolog vil vurdere om annen modalitet kan benyttes, disse undersøkelsene vil Kirkenes ta selv.
Det arbeides ellers med å få på plass alternative løsninger på denne uforutsette utfordringen.
 

Pasienter som blir berørt av utfallet og som får undersøkelsen flyttet, vil bli kontaktet.

Avdelingen ber om at fastlegen vurderer bruk av andre røntgen-modaliteter, for eksempel røntgen kne istedenfor MR ved artrose. 

Ingen følger for akuttilbudet

- For pasientene betyr dette at de frem til vi har et tilbud i Kirkenes igjen, får undersøkelser utført i Hammerfest, på UNN eller ved et annet sykehus dersom de ikke har kapasitet. Vi beklager ulempen dette medfører for våre pasienter, sier klinikksjef Rita Jørgensen.

Utfallet av MR-maskinen får ingen konsekvenser for akutt-tjenesten ved Kirkenes sykehus.