HELSENORGE

MR-maskinen i drift igjen

Torsdag var MR-maskinen i Kirkenes i drift igjen. De første pasientene er allerede undersøkt, og sykehuset kontakter nå pasienter ut fra hastegrad og tilgjengelighet i sommerferien.
Fra venstre: Lill Tove Erikstad- radiograf, Hanne Samuelsen – radiograf, Vibeke Rieber Danielsen – radiolog (avdelingsoverlege)
Fra venstre: Lill Tove Erikstad- radiograf, Hanne Samuelsen – radiograf, Vibeke Rieber Danielsen, radiolog og avdelingsoverlege, ved siden av MR-maskinen.

- Vi har allerede kalt inn pasienter til neste uke, og begynner å få et greit ukeprogram, sier radiolog og avdelingsoverlege Vibeke Rieber Danielsen.

MR-maskinen har vært ute av drift siden 10. mai, og det var ventet at den tidligst ville være i drift igjen på sensommeren. En iherdig innsats fra alle involverte har imidlertid gjort det mulig å komme i drift tidligere.

Berørte blir kontaktet

Røntgenavdelingen ved Hammerfest sykehus har i perioden tatt imot MR-pasienter fra sykehuset i Kirkenes. I oppstartfasen i Kirkenes prioriterer sykehuset å innkalle pasienter ut fra hastegrad og tilgjengelighet i ferietiden. Etter hvert vil driften og ventetiden bli som normal. Pasienter som blir berørt, vil bli kontaktet.

- Vi prioriterer dagtiden først, så får vi se om vi kan kjøre litt kveld også, men dette er krevende midt i sommerferieavviklingen, sier avdelingsoverlegen.

Nært samarbeid

MR-maskinen ble kjøpt inn til nye Kirkenes sykehus.

I løpet av de siste ukene har leverandøren Philips byttet magnet i MR-maskinen, og den er kalibrert. Som sikkerhetstiltak for å hindre at det skal skje flere utfall, er det også lagt inn ny strømtilførsel med trafo, mens en nødstrømfunksjon kommer på plass i september.

- Årsaksforholdene er sammensatte, og det er gjort tiltak i nært samarbeid med Philips for å hindre at dette skjer igjen, sier drifts- og eiendomssjef Ole Martin Olsen i Service, drift og eiendom.