MR tidligst i gang i august

Det vil ta minst tre måneder før MR-maskinen i Kirkenes er i drift igjen. Pasienter som blir berørt, får tilbud om undersøkelse andre steder, eller annen tilsvarende undersøkelse i Kirkenes.
Avdelingsleder Ranvei Sneve, enhetsleder Ole Jørgen Ulvang og avdelingsoverlege Vibeke Danielsen har iverksatt flere tiltak for å sikre at pasientene skal komme så raskt som mulig til undersøkelse.

​- Overlege i radiologi ved Kirkens sykehus gjennomgår hver enkelt henvisning for å se om vi kan bruke andre undersøkelsesmetoder for å svare på spørsmål knytt til problemstillingen til den enkelte pasient. Vi vurderer alternativer som vanlig røntgen, CT og/eller ultralyd, i stedet for MR, sier avdelingsleder Ranvei Sneve i medisinsk service.

Hammerfest i beredskap

Hammerfest sykehus er i beredskap, og vil ta imot pasienter som må ha MR-undersøkelse.

Kirkenes sykehus vurderer å sende over radiografer for å styrke Hammerfest i perioden. UNN har ikke kapasitet til å ta imot pasienter til undersøkelse, henvisninger som kommer til UNN vil overføres til Hammerfest.

Årsaken ikke klarlagt

MR-maskinen har vært ute av drift siden 10. mai, og det er klart at den tidligst vil være i drift igjen på sensommeren. Årsaken til at MR-maskinen er nede, er ikke endelig klarlagt, og maskinen kommer ikke opp igjen før hele årsakssammenhengen er klarlagt og utbedringer er gjort.

- Det er flere uheldige omstendigheter som har ført til at maskinen nå er nede, sier Ranvei Sneve.

Pasienter som blir berørt av at MR-maskinen er nede, vil bli kontaktet.


LES OGSÅ: Behandlingstekst - MR-undersøkelse