Kirkenes sykehus:

MR ute av drift

Pasienter blir kontaktet om endring av time. MR vil tidligst være i normaldrift 23. april.

MR feilet i helgen, og det vil ifølge leverandøren være en nedetid på to til tre uker.

Alle pasienter som har time, blir kontaktet om utsettelse.

Henviser vil få beskjed om pasienter som vurderes dithen at de ikke bør- eller kan vente, slik at de kan henvises videre. Røntgenavdelingene i Hammerfest og Tromsø er informert om situasjonen.

Vi beklager ubeleiligheten dette medfører for våre pasienter, og planlegger utvidet drift når MR er i normaldrift etter påske.