Én av to ungdom har hatt selvmordstanker eller skadet seg selv

Halvparten av ungdom mellom 15 og 16 år har hatt selvmordstanker eller skadet seg selv, viser et stort forskningsprosjekt. Men den samme forskningen viser også at alt går bra til slutt for de fleste.

– Når man er i denne type alvorlige situasjoner, kan det være vanskelig å se håp og tenke fremover. Det er lett å lure på om ting kan bli bedre, men for de fleste gjør det altså det, sier Christian Eckhoff.

Han er førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin ved UiT Norges arktiske universitet. I tillegg jobber han som lege ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved UNN.

Christian Eckhoff har sammen med to andre forskere ved UiT utført en forskning om selvskading og selvmordsforsøk blant ungdom. Undersøkelsen hadde som hovedmål å se på om det var forskjeller mellom samiske og ikke-samiske ungdommer når det kom til selvskading og selvmordsforsøk, og hvordan dette påvirker ungdommene i voksen alder.

Undersøkelsen viste at samiske gutter rapporterte 2,5 ganger mer selvmordsforsøk enn ikke-samiske gutter, mens det var ingen forskjell mellom samiske jenter og ikke-samiske jenter. Utover dette var det ingen signifikant forskjell mellom samisk og ikke-samisk ungdom når det kom til de andre typene av selvskadende atferd og senere vansker. 

Det var NRK som omtalte saken.

Les NRK artikkelen