HELSENORGE

Nå har AW 101 overtatt i Finnmark

Klokka tolv i dag fløy Sea King-maskinen fra Banak for siste dag. Samtidig gikk AW 101 SAR Queen inn i tjeneste som redningshelikopter i Finnmark.  Avstanden fra Banak til sykehusene har med den nye maskinen blitt kortere.

IMG_9376.jpg

Christian Waage og Hanne Iversen gleder seg til å ta den nye maskinen i bruk. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Tre AW 101 SAR Queen-maskiner er nå stasjonert ved 330-basen på Banak. Dette er de første i sitt slag i Nord-Norge, og planen fredag var å markere vaktbyttet med formasjonsflyging. Minutter før kom melding om reelt oppdrag, og SAR Queen-maskinen måtte fly ut på sitt første oppdrag. Veteranen tok i stedet farvel med en «low pass», før den fortsatte sørover.
 

Styrket beredskap

Dermed har en ny æra begynt i Finnmark.

- Det føles veldig bra. Det er en fantastisk fin maskin. Jeg tror faktisk at AW-en er best egnet i Finnmark, sier anestesioverlege Christian Waage.

Han har jobbet på helikopter siden 2004, og det var på hans vakt at det nye redningshelikopteret ble satt i tjeneste i Finnmark.

- Transporttiden, der vi henter pasienten til vi avleverer, blir veldig mye kortere. Det vil ha betydning for pasientene, spesielt de som er kritisk skadd, som alvorlige traumepasienter og hjertepasientene, fastslår han.

Redningshelikopteret inngår i akuttberedskapen i Finnmark, og tjenesten bemannes med anestesileger fra Finnmarkssykehuset. Fredag formiddag var det en kort markering på basen, før oppstart, og flere fra helseforetaket var på plass for å overvære det historiske øyeblikket.

- Jeg tenker at beredskapen er betydelig styrket. Vi flyr hurtigere, og heisen er 50 prosent raskere enn i den forrige maskinen, sier anestesilege Hanne Iversen, også hun helikopterlege i turnus.
 

Raskere

Avdelingssjef Oscar Norderval ved 330-avdelingen på Banak utdyper:

- Den gjør at vi kommer raskere til pasienten og raskere til sykehuset. Det er fordi helikopteret har avvisningsutstyr, og vi kan klatre opp og gå direkte til pasienten så sant det er et sted vi kan komme ned. Vi flyr fortere og vi kan fly direkte, i stedet for å fly over vann for å unngå ising, sier han.

AW 101 går opp til 10.000 fot (15.000, men da med surstoffmasker) og har en marsjfart på 125 - 145 knop. Metrisk utgjør dette 3.048 meter og mellom 228 til 264 kilometer i timen. Til sammenlikning holdt forgjengeren en marsjfart på 105 til 115 knop. 

Rekkevidden til den nye maskinen er 10-15 prosent større.

Både Christian Waage og Hanne Iversen føler seg sikker på at den nye SAR Queen-maskinene kommer til sin rett, særlig i Finnmark.

- Skal vi snakke om prognoser, blir disse bedre. Vi når pasientene raskere, og jeg håper og tror vi ikke lenger trenger å fly gjennom fjorder, men rett til dem.  Jeg er helt overbevist at i Finnmark vil denne maskinen ha mest positiv effekt, sier Hanne Iversen.

IMG_7798.jpg

Sea King-maskinen starter opp på Banak for siste gang. I bakgrunnen står en av AW 101-maskinene som fredag ble satt inn i redningstjenesten i Finnmark. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuse

Sparer tid

Til stede var også Trond Stensholt, som er avdelingsleder ved akuttavdelingen på Hammerfest sykehus. Også han lot seg imponere.

-  Folk i Finnmark kan være enda tryggere. Jeg tror vi vil få et mye bedre helsetilbud, jeg er ganske sikker på det, sier han.

Det samme mener konstituert avdelingsleder i Prehospitale tjenester, Gøril Strømme.

- Dette er en mer effektiv maskin med av-ising som gjør at vi kan operere i værtyper vi tidligere ikke har kunnet og at vi kan fly mer direkte mot å fly over sjøen langs fjordene slik vi gjør i dag. Dette sparer tid for både pasientene og personellet.

Redningshelikopteret på Banak har de siste årene i snitt hatt 250 oppdrag med pasient til sykehus. I 2021 var antallet oppdrag 278.