HELSENORGE
Den prehospitale tjenesten styrkes

Nå kan AMK fjernstyre mobilkamera

Alarmen går. En person har ringt legevaktsentralen 116 117 etter at ektefellen har fått et illebefinnende. I neste øyeblikk fjernstyrer operatøren mobilkameraet til innringeren, og kan vurdere pasienten med egne øyne.

De fire nye ambulansebilene til Finnmarkssykehuset oppstilt ved siden av hverandre.
Den prehospitale tjenesten i Finnmarkssykehuset styrkes ytterligere når AMK-operatørene kan se levende bilder av pasient eller ulykkessted før utrykning. Her er de nyeste ambulansebilene i helseforetaket oppstilt.
Finnmarkssykehusets legevaktssentral 116 117 er pilot i utprøvingen av en ny video-app i akutthelsetjenesten. Appen gjør det mulig å overta mobilkameraet til innringeren, slik at operatøren på legevaktsentralen får vurdert skader eller symptomer før helsepersonell er fremme hos pasienten.
 

Økt trygghetsfølelse

Appen kan brukes ved hendelser, eller i tilfeller der bekymrede foreldre ringer inn fordi barnet har fått utslett. Behandleren kan da se på utslettet og kvittere ut med at dette ikke er alvorlig.

- Dette gir nye muligheter til det beste for pasient og innringer. I tillegg til at helsepersonell umiddelbart kan vurdere situasjon og alvorlighetsgrad, bidrar det til å øke trygghetsfølelsen til innringer, sier Jørgen Nilsen, klinikksjef i prehospitale tjenester i Finnmarkssykehuset. 

- I pilotfasen skal vi prøve dette ut for legevaktsentralen, men vi ser helt klart fordelen med å benytte dette på medisinsk nødtelefon 113 også, sier han.

Må bekrefte

AMK-operatør Stein Helge Stormo demonstrerer appen. Etter å ha bekreftet forespørselen om å la AMK overta kamera, vises bildet på skjermen inne på sentralen.

AMK-operatør viser hvordan den nye tjenesten fungerer.

Stein Helge Stormo demonstrerer hvordan appen virker. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset


Det hele fungerer slik:
  • Innringeren får beskjed om at legevakten ønsker å bruke kameraet på mobilen hennes, og får deretter tilsendt en melding med en lenke. 
  • Forespørselen må bekreftes av innringeren for tilgang til kamera. 
  • Operatøren på legevakten i den andre enden overtar dermed kamera, samtidig som hun har muntlig dialog med innringer, eventuelt pasient. 
  • Operatøren kan velge mellom de to kameraene på mobilen, slik at det er mulig å se innringer ved stressede situasjoner. 
  • Ingen informasjon, verken lyd eller bilder, blir lagret.

 

Gode erfaringer

Finnmarkssykehuset er én av fem piloter på legevaktssentraler i Norge. Erfaringene er gode, og appen har sikret oppgradert informasjon rundt oppdraget for personell i ambulanser, helikoptre, fly og ambulansebåter. Den kan brukes som beslutningsstøtte av AMK, og har også hjulpet Sea King-maskinen på Rygge med å finne folk under leting.

Pilotperioden skal vare i om lag to måneder før løsningen rulles ut. Det vil da være mulig  bruke både på legevakt og 113. Målet er at denne løsningen skal være nasjonal.

- Hele hensikten med dette er at AMK og legevaktsentraler skal skaffe seg et bedre bilde over situasjonen, og sikre at de riktige ressursene sendes ut til riktig pasient, sier Jørgen Nilsen.
 

Sykehuset hjem i stua

Appen har vært i bruk i Finnmarkssykehuset siden i høst, og er det siste tiltaket i den kontinuerlige prosessen med å gjøre legevakt, 113- og den prehospitale tjenesten i Finnmark enda bedre for innbyggerne i Finnmark.

Utviklingen av den prehospitale tjenesten pågår fortløpende. I fjor ble blant annet samtlige ambulansearbeidere i Finnmarkssykehuset utdannet til å starte behandlingen mot sepsis i det øyeblikket de er ved pasienten. 

Bilde fra fagsamlingen i Lakselv sommeren 2019, med ambulansepersonell fra hele Finnmark.

Ambulansepersonell i hele Finnmark var sommeren som 2019 samlet i Lakselv for å utdannes i behandling av sepsis. Fagsamlingen varte i to uker. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset 


Sepsis er alvorlig blodforgiftning, og kan være dødelig dersom behandlingen ikke starter raskt. Dødeligheten øker for hver time etter at sepsis har oppstått. Ambulansearbeiderne kan i praksis starte bekjempelsen mot sepsis i pasientens stue.

- Den prehospitale tjenesten er særlig viktig i Finnmark, med store avstander og spredt bosetting. Da er det også av stor betydning at vi hele tiden videreutvikler og forbedrer tjenesten. Det vil vi også fortsette med, sier Jørgen Nilsen.