HELSENORGE

Nå lyses topplederstillingen ut

Stillingen som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset lyses nå ut. Styreleder Lena Nymo Helli håper nordnorske søkere vil melde seg på i konkurransen om topplederstillingen i Finnmarks største virksomhet.

Bilde av Lena Nymo Helli utenfor byggeplassen til nye Hammerfest sykehus.

Styret har et særlig fokus på å finne riktige kandidater i Nord-Norge, forteller styreleder Lena Nymo Helli om rekrutteringen av ny toppleder ved Finnmarks største virksomhet. Her er hun ved byggeplassen til det nye sykehuset for Vest-Finnmark, det siste nybygget av totalt to sykehus og to klinikker i Finnmark. (Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset)

- Dette må være en av de mest attraktive stillingene i Norge. Her får du mulighet til å påvirke fremtidens helsevesen, utvikle helsetilbudet for innbyggerne i landets nordligste region, og utgjøre en forskjell, sier Nymo Helli.

​Den riktige kandidaten

Styret i Finnmarkssykehuset er i gang med arbeidet med å finne ny administrerende direktør i helseforetaket.
 
Denne gangen gjør de det mer utradisjonelt for å skape oppmerksomhet rundt stillingen, og styrelederen legger ikke skjul på at hun håper nordnorske kandidater vil være å finne blant søkerne til stillingen.
 
Kjennskap til landsdelen, både knyttet til utfordringer og muligheter, er viktig. I tillegg kommer erfaring med å lede store organisasjoner. Blant annet.
 
- Vi jobber så fort vi mener vi kan, men det skal også være den riktige. Og vi har et særlig fokus på å finne riktige kandidater i Nord-Norge, og oppfordrer dem til å melde seg, fastslår hun.
 

Ledende rolle

I hele landet venter store endringer i tiden som kommer, særlig knyttet til digitalisering, nye arbeidsformer og bruk av kompetanse. Som helseforetak i en region lengst nord, med store avstander og spredt bosetting, har Finnmarkssykehuset mye å vinne på å være i front i en slik utvikling. Styret mener derfor det er naturlig at Finnmarkssykehuset skal ta en ledende rolle i denne utviklingen.
 
De neste årene skal vi Finnmarkssykehuset legge til rette for at våre leger og sykepleiere
får brukt sin kunnskap til pasientbehandling, og for nye arbeidsformer med bruk av ulike typer støttepersonell. Det betyr at helsepersonell skal fokusere på pasientbehandling, mens andre oppgaver ivaretas av andre.
 
Finnmarkssykehuset jobber også målrettet med stabilisering og rekruttering. Utdanning og utvikling av egne ansatte, og styrking av arbeidsmiljøet skal i fremtiden gjøre helseforetaket mindre avhengig av innleid personell. I tillegg skal foretaket lede an i bruken av nye arbeidsformer og digital teknologi i pasientbehandlingen.
 

I Finnmarkssykehuset er det mulighet for å gjøre mye, og det legges merke til og settes pris på.

Lena Nymo Helli

Her betyr du mer

- Vi vet hvor vi skal, og vi har startet reisen. Men for å nå målene trenger vi en leder som vil og som tør, og som helt ut forstår at dette bare er mulig dersom man får med seg medarbeiderne.
 
Lena Nymo Helli vil være forsiktig med å si noe om tidsforløpet så tidlig i prosessen, men søknadsfristen er 20. april.
 
- Det må være en motivasjon som ligger til grunn for å være med på denne kjempespennende reisen med å videreutvikle gode helsetjenester til befolkningen. I Finnmarkssykehuset er det mulighet for å gjøre mye, og det legges merke til og settes pris på. Det er også derfor vi har slagordet Her betyr du mer.


Lenker:

Utlysning - administrerende direktør

Om Finnmarkssykehuset