Nasjonalt team har bidratt til utredning

SANKS nasjonalt team har bidratt til utredning om ivaretakelse av det samiske perspektivet i verktøyet SNAKKE. 

(f.v) Truls Weisner, Anne Silviken, Hanne Svinsas Magga, Vanja Skogvoll, Janaki Hyldahl, Snefrid Møllersen og Johan Inge Greff. (Elisabeth Gerhardsen og Per Martin Westerfjell mangler)

​SNAKKE er en digital opplæringsplattform om vold, overgrep og omsorgssvikt. Verktøyet skal gjøre deg tryggere og modigere i samtaler med barn. SANKS nasjonalt team har bidratt inn i utredningen for å tilpasse verktøyet til samisk kultur og språk.

RVTS Nord og RVTS Midt har utredet om det er spesielle forhold knyttet til samiske barn som bør ivaretas i SNAKKE. Til rapporten har de hentet innspill fra ulike samiske kompetansemiljø, der iblant SANKS. 

Les rapporten her