HELSENORGE

Nasjonalt team med ny ansatt til Røros

Det er første gang SANKS etablerer kontor på Røros i Sør-Sápmi og utvider det nasjonale teamet ved å ansette Hanne Svinsås Magga i en terapeutstilling.

Hanne Svinsås Magge, terapeut på Røros

Hanne Svinsås Magga er 48 år, oppvokst i en reindriftsfamilie og har sin familietilhørighet til Sør-Varanger og Røros. Hanne er utdannet psykiatrisk sykepleier. Hun har tidligere arbeidet i akuttpsykiatrien på Åsgård i Tromsø fra 93 til 2013, med et kort avbrekk på infeksjonspost. Siden 2013 har Hanne pendlet mellom hennes to hjem i Tromsø og Røros hvor hun har arbeidet i vikarbyrå og i hjemmetjenesten. Etter å ha bodd mesteparten av sitt voksne liv i Tromsø så var det familietilhørigheten til Røros som førte til at hun nå søkte seg jobb i SANKS.

–På Røros får jeg være tettet på reindrifta og naturen også har familien min et lite samisk serveringssted, hvor vi serverer tradisjonell samisk mat med reinkjøtt fra egne dyr. 

Brenner for bedre helsetilbud

Hanne forteller at hun gjennom sin arbeidserfaring på Åsgård har møtt og arbeidet med svært mange samiske pasienter. Hanne er opptatt av at også samiske pasienter skal kjenne seg hjemme i helsevesenet, både i kontakt med primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

Hanne forteller at stillingen ved SANKS gir henne mulighet til å arbeide med det som viktig for henne, nemlig bidra til å forbedre helsetilbudet for den samiske befolkningen.  Nasjonalt team har gjennom flere år ambulert ut i de ulike samiske områdene og blant annet til Røros. Dette for å gi den samiske befolkningen et kulturtilpasset helsetilbud. Hanne synes det er et stort løft for den sørsamiske befolkningen i området at det nå har blitt etablert kontorplass i Røros.

- Det tilbudet som eksisterer i sør-samiskområde er svært mangelfullt, og jeg synes det er veldig spennende å få lov til å være med å bygge opp noe nytt her på Røros.

I tillegg til det å jobbe direkte med pasienter, så vil det være et stort behov for å samarbeide med kommunehelsetjenesten i de forskjellige kommunene forteller Hanne.

- Det er tross alt primærhelsetjenesten som de samiske pasientene må forholde seg til i hverdagen, og der er det dessverre svært lite kunnskap om samisk kultur og de utfordringene som den sørsamiske befolkningen står i, mener Hanne.

Avslutningsvis tror Hanne at den nye jobben kommer til å bli spennende og utfordrende. Spesielt artig er det å få starte opp i helt nye lokaler på Røros.  Hanne tiltrådte stillingen i februar og har kontorplass på Tollef Bredals vei 13, Røros.

Vi ønsker henne velkommen og lykke til i ny jobb!

I dag har Nasjonalt team ansatte med kontorsteder i Tysfjord, Narvik, Snåsa og Oslo, Bodø og Røros.

Les mer om Nasjonalt team