HELSENORGE

Nedlegging av privat avtalehjemmel – øre-nese-halsspesialist, Alta

Annette Schmiz er øre-nese-halsspesialist og har i snart 12 år drevet privatpraksisen Øre Nese Hals Spesialisten i Alta.

Fra 31.05.2019 slutter Schmiz i denne hjemmelen, og det har til nå dessverre ikke kommet inn søknad for å overta praksisen. Hjemmelen legges derfor ned.

Fra 01.06.2019 står Vest-Finnmark antakeligvis uten fast Øre-nese-halslege. Det vil fortsatt være enkelte uker med ambulerende ØNH-lege til Hammerfest og til Karasjok.

Ambuleringsoversikt finner du her (under oppdatering).

Alle henvisningene fra fastlegene i Vest-Finnmark må etter dette sendes til Finnmarkssykehuset.

Ved eventuelle endringer vil vi informere om dette.