Nestor i nord-norsk barnepsykiatri Cecilie Jávo fyller 70 år

Pådriver innen psykiatri i Nord-Norge, Cecilie Jávo fyller 70 år og vi på SANKS ønsker å gratulere henne på det varmeste med dagen!

Cecilie Jávo

SANKS ønsker i forbindelse med 70 års dagen å rette en stor takk til Cecilie Jávo for hennes iherdige innsats for å bygge opp helsetjenester i nord, både innen barnepsykiatri og samisk psykisk helsevern. Det er ikke sikkert at vi som klinikk og kompetansetjeneste innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen hadde stått her i dag uten hennes lange og tro tjeneste forteller SANKS leder Gunn Heatta.

– Cecilies yrkesinnsats har vært særdeles viktig for samisk psykisk helse.

Dr.med Cecilie Jávo spesialiserte seg som voksenpsykiater før hun ble spesialist i barn -og ungdomspsykiatri, og defineres som dobbeltspesialist. I dag arbeider hun som overlege og forsker ved Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) i Karasjok. Hun var med på opprettelsen av BUP-Karasjok i 1984, og har arbeidet her siden. De første 10 årene ble BUP-Karasjok ledet av Cecile.  Hun har vært en sentral pådriver i oppbyggingen av samisk psykisk helsevern og det som i dag er SANKS. I 2003 ferdigstilte hun sin doktorgrad, der hun sammenlignet samisk og norsk barneoppdragelse og atferdsproblem hos samiske og norske barn.

Når fagfolk på 80-tallet lanserte ideen om opprettelse av samisk psykiske helsetilbud så ble de møtt med skepsis og motforestillinger. Skepsisen nådde ikke Cecilie som hadde stor tro på idéen om samisk psykisk helsetilbud. De som har kjennskap til Cecilie vet at hun er en dame med bein i nesa og som ikke gir seg når det er noe hun har stor tro på. Denne pådriveregenskapen har kommet flere til gode, også SANKS forteller Heatta.

Samtidig med arbeidet om opprettelse av samisk psykisk helsevern har Cecilie vært opptatt av å utvikle et faglig innhold i de samiske helsetilbudene for barn, unge og voksne. Cecilie hadde tidlig en visjon om å skape et samisk kraftsenter som kunne utdanne og samle samiske fagfolk og utvikle faget på samiske premisser. For å kunne tilby helsetjenester til samer så mente Cecilie at behandlingen bør tilbys på samisk, som er lokalisert i samisk område og med tilnærming og metoder som er tilpasset samisk tenkning og levemåte.

-Cecilie har vært veldig viktig for rekruttering og utdanning av psykiatere og andre helsepersonell innen samisk psykisk helse. Hun kjenner det norske systemet godt, noe som har vært nyttig for SANKS gjennom tiden. I tillegg er hun særdeles utholdende og det å stå i kampen om flere ressurser til det samiske krever en «sterk rygg», forteller Heatta.

Cecilies yrkesinnsats har handlet mye om å bygge opp helsetilbud for de som har manglet et. Og hun ser stadig etter nye utfordringer. Utover arbeidsforholdet ved SANKS har hun igangsatt et prosjekt i Nepal som går ut på å bygge opp et psykiatritilbud for barn og unge. Cecilie har derfor de siste årene arbeidet med å bygge opp barnepsykiatritilbud og hun reiser jevnlig til Nepal for å påse og bistå i arbeidet.

SANKS ønsker med denne gratulasjonen takke Cecilie for hennes arbeid og bidrag hittil. Vi er veldig glade for at vi fortsatt har Cecilies kompetanse hos oss og vi håper å ha henne her fremover. Bursdagen vil bli markert med kakefest på SANKS Karasjok.