Ny ansatt til Røroskontoret

SANKS Nasjonalt team utvider bemanning med en ny ansatt til Røros kontoret. Johan Inge Greff har tiltrådt stillingen som terapeut og det betyr at Røroskontoret nå har to ansatte.

Johan Inge Greff

​Johan Inge Greff, 50 år oppvokst i en lulesamisk familie i Hamarøy/Tysfjord/Mo i Rana. Greff er utdannet spesialist sykepleier med en del videreutdanning innen familie- og gruppeterapi, kognitiv terapi og psykososialt arbeid. Greff har også kompetanse innen veiledning av studenter innenfor feltet familieterapi, spe-og små barn psykiske helse og kognitiv terapi for barn og unge. Johan Inge Greff forteller at han alltid eller hele sitt yrkesaktive liv som terapeut har arbeidet med barn, unge og familier.

 -Mitt faglige engasjement er og har vært å arbeide med barn, unge samt med hele familien.

Náste bidrar i behandlingen

For Greff er den samiske bakgrunnen og tankegangen alltid vært sentral i hans yrkesaktive liv.

- Min samiske bakgrunn har styrt hvordan jeg tenker og gjør ting. Jeg har alltid tatt med meg min samiske tankegang i behandling av barn og unge, også når jeg har jobbet utenfor det samiske. Eksempelvis vektlegger jeg storfamilien i behandlingen og ser på andre former å jobbe etter enn det som kanskje er normen i Norge.

Johan forklarer at han har en familieterapeutisk tilnærming i sitt arbeid. Blant annet ser han på måter å arbeide med pasientens nettverk via nettverksmøter, ambulere ut der pasientene bor enten hjemme eller på skolen. Johan legger også til at han bruker naturen aktivt i behandling av ungdom.

-Det fungerer kjempe godt å ta i bruk naturen i terapien samt at jeg bruker hunden min Náste aktivt i møte med ungdom. Det er god måte å få kontakt med barn og unge.

Ønsker å hjelpe samiske barn og unge

Johan forteller at han med sin samiske bakgrunn identifiserer seg og kjenner seg igjen i SANKS sine kjerneverdier som blant annet er å tilby kultursensitiv behandling. Og sier at det også er grunnen til at han nå ønsker å jobbe i SANKS,- i et samisk miljø

 – Her får jeg mulighet til å bidra til hjelpe samiske barn og unge. Jeg ønsker å arbeide i et samisk miljø med samer og dette førte til at jeg flyttet fra østlandsområdet og nordover til Røros.

Johan sier det skal bli spennende å starte i gang arbeidet på fullt som terapeut i SANKS Nasjonale team. Den første perioden går naturligvis til å bli bedre kjent med arbeidsplassen og arbeidsoppgavene.

–Jeg skal blant annet sammen med Snåsa ansatt Per Martin Westerfjell, bli med bokbussen på en tur for å treffe sørsamisk befolkning på en mer uformell arena. Jeg skal også en tur over grensen til Sverige på en arbeidstur for å bli bedre kjent, så jeg tror tiden fremover blir spennende.