Ny forsker ansatt

Marit Myrvoll er ansatt som forsker ved SANKS´avdeling for forskning og utvikling. 

Hun er sosialantropolog (PhD) med lang og allsidig arbeidserfaring, og den samiske bakgrunnen har vært sentral i hennes arbeidsliv og forskningsarbeid. Interessen for samisk samfunnsliv og kultur begynte for alvor da hun som 17-åring (i 1971) skrev særoppgave om fornorskning av samene. Nå er hun medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen.

Forskningsprosjekt

Vi er glade for at hun er kommet til oss. I SANKS vil hennes hovedområde være forskningsprosjektet «Vold og overgrep i samiske samfunn». Prosjektet fokuserer på kulturelle verdier og holdninger som kan ligge i grunn for å legitimere vold og overgrep.

 -Det er dokumentert gjennom SAMINOR-undersøkelsen at det er mange samer, spesielt kvinner, som opplever vold og overgrep, og vi ønsker å vite hvorfor, forteller Marit.

Marit har tidligere hatt en deltidsstilling på SANKS. Herfra har hun gode erfaringer med mange flotte kolleger. Hun forteller at det er mye latter og godt humør på SANKS. 

Vi ønsker henne velkommen og lykke til i ny jobb!