HELSENORGE

Ny økning i fødselstallet

Det var i 2021 653 fødsler ved fødeavdelingene og fødestua i Finnmarkssykehuset.

babyføtter.jpg

Etter en nedgang i 2020, ble det i 21 en ny økning i fødselstallet i Finnmark. Foto: Colourbox

Dette er 38 flere fødsler enn i 2020, og det høyeste antallet fødsler på fire år. ​

Fødselstallet

Siste gang det var en økning i fødselstallet i Finnmark, var i 2019 da det var 14 flere fødsler enn året før. Året etter falt fødselstallet igjen, til det laveste i nyere tid.  Selv om det har vært svingninger de senere årene, ligger 2021 161 bak rekordåret 2009.

Trenden har også vært nedadgående over flere år, men med økningen i 2021, er kurven i ferd med å flate ut. I hvert fall for nå.

(Teksten fortsetter under bildet)

Fødsler i Finnmark 2008 - 2021.png

Fødselstalletne for Finnmark fra 2008 og frem tiil i dag. Kilde: Finnmarkssykehuset

Enhetsleder ved fødeavdelingen på Hammerfest sykehus, Line Olufsen-Mehus, er forsiktig med å slå fast noen årsak, men har registrert at det har vært flere nyheter om fødselsoppgang under koronapandemien.

- Det vil være lett å tenke på om det kan ha noe å gjøre med koronaen, sier hun om fødselstallene i Finnmark.

Fødslene fordeler seg slik (endringer fra 2020 i parentes):

  • Hammerfest: 392 fødsler (+ 43)
  • Kirkenes: 186 191 fødsler (- 5)
  • Alta: 75 fødsler (-)
  • Finnmark totalt: 653 fødsler (+ 38)

Lavt fruktbarhetstall i 2020

Finnmark har sammen med resten av Norge hatt en markant nedgang i fødselstallet de senere årene. Fruktbarhetstallet viser hvor mange barn som fødes per kvinne, og for å få fødselsoverskudd må tallet være høyere enn 2. I 2020 var fruktbarhetstallet på 1,48 – det laveste som noensinne er målt i Norge, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå​, som ble publisert vinteren 2021.

I Finnmark var fruktbarhetstallet i 2020 1,41. Det samme var tilfelle i Troms og i Nordland. Bare Oslo hadde lavere fruktbarhet​stall med 1,38.

Nyttårsbarn

Det var ved fødeavdelingen på Kirkenes sykehus at de hadde det travlest med tre fødsler i det årets nærmet seg slutten. Nyttårsbarnet lot vente på seg, men 3. januar klokka 11.24 så årets første finnmarking dagens lys for aller første gang.