HELSENORGE

Ny prosjektsjef i Finnmarkssykehuset

Espen Hansen er ansatt som prosjektsjef i Finnmarkssykehuset. Han kommer fra stillingen som direktør i Hammerfest næringsforening, og har bakgrunn blant annet som forretningsutvikler i Hammerfest Energi.

Portrettbilde av Espen Hansen

Som prosjektsjef blir han en del av direktørens stab, og vil blant annet koordinere og ivareta direktørens rolle og interesser som byggherre i nye Hammerfest sykehus, i tillegg til å samhandle med prosjektledelsen i Sykehusbygg og entreprenør.

- Jeg er glad for å få Espen med hans brede kompetanse på plass, og ser frem til et godt samarbeid. Nye Hammerfest sykehus er det største og mest omfattende enkeltprosjektet i helseforetakets historie, og dette blir en viktig rolle, sier administrerende direktør Siri Tau Ursin.

Espen Hansen er 51 år, kommer opprinnelig fra Nordland, men har bodd i Finnmark siden tidlig på 1990-tallet og kjenner regionen godt. Han har allsidig bakgrunn, og har deltatt i mange større nyskapings- og utviklingsprosjekter innenfor teknologi, miljø og infrastruktur. Siden 2018 har han vært direktør i Hammerfest næringsforening, hvor han har arbeidet tett med kommunen og næringslivet i Hammerfest-regionen.

- Å få en slik rolle i et av de største byggeprosjektene i Finnmark utenom olje og gass er spennende. Jeg setter stor pris på å bli vist tilliten, og ser frem til å få jobbe sammen både med den dyktige administrasjonen og alle de dyktige fagpersonene i Finnmarkssykehuset, sier Espen Hansen.

- Målet vil være å skape et bygg som gir innbyggerne i regionen et bedre helsetilbud, de ansatte bedre arbeidsforhold – og ikke minst får samarbeidet mellom UiT, Hammerfest kommune og Finnmarkssykehuset til å svinge.

Han tiltrer i stillingen 1. september 2021.