Ny takst for "ikke møtt" for somatiske pasienter

Helseforetakene innfører fra 7. januar ny takst for "ikke møtt" for somatiske pasienter.

Lege med pasient. Illustrasjonsbilde.

Bakgrunnen for økningen er vedtak i Stortinget, der det er bestemt at gebyret for somatiske pasienter for "ikke møtt" i spesialisthelsetjenesten økes til tre ganger egenandel.

Ny sats for "ikke møtt" settes til kr. 1.053, og gjelder fra 7. januar 2020.

Dette er en økning fra kr. 702,- i 2019.

Du kan lese mer om forskriftsendringen i Norsk Lovtidend.