HELSENORGE

Ny takst for "ikke møtt" for somatiske pasienter

Helseforetakene innfører fra 7. januar ny takst for "ikke møtt" for somatiske pasienter.

Lege med pasient. Illustrasjonsbilde.

Bakgrunnen for økningen er vedtak i Stortinget, der det er bestemt at gebyret for somatiske pasienter for "ikke møtt" i spesialisthelsetjenesten økes til tre ganger egenandel.

Ny sats for "ikke møtt" settes til kr. 1.053, og gjelder fra 7. januar 2020.

Dette er en økning fra kr. 702,- i 2019.

Du kan lese mer om forskriftsendringen i Norsk Lovtidend.