HELSENORGE

Nye telefonnummer

Vi oppdaterer for tiden vårt telefonisystem. Sámi klinihkka samt psykisk helsevern og rus i Hammerfest og Kirkenes har fått nye telefonnummer.

​Sámi klinihkka:  78 96 74 00


Psykisk helsevern og rus, Kirkenes:  78 96 72 10


Psykisk helsevern og rus, Hammerfest:  78 96 71 10


De resterende avdelingene ved Hammerfest og Kirkenes sykehus samt Klinikk Alta vil i løpet av våren endre telefonnummer.