HELSENORGE

Nytt pasientjournalsystem

10.oktober innfører vi DIPS Arena, det mest moderne systemet for pasientdata i markedet. 

​​​Hva er DI​PS Arena? 

Det gamle pasientjournalsystemet er gått ut på dato og skal erstattes med DIPS Arena som er et nytt og innovativt elektronisk pasientjournalsystem spesialdesignet for det norske helsevesenet - sammen med norsk helsepersonell. DIPS Arena forenkler, effektiviserer og trygger hverdagen for pasienter, pårørende og helsepersonell.  ​​

Hva betyr det for pasientene? ​

Oppgradering til nytt system er nødvendig for å sikre et effektivt og sikkert system i tråd med en mer digitalisert samfunnsutvikling. Det er viktig både for den enkelte pasient, de ansatte og de vi samhandler med i offentlig og privat virksomhet. Med innføringen av DIPS Arena ligger bedre til rette for digital samhandling mellom pasient og behandler via helsenorge.no. ​

Det kan bli noe lengre ventetid ved timeavtaler og økt svartid på telefon et par uker etter overgangen. Vi håper på forståelse og tålmodighet fra våre pasienter og befolkningen for øvrig i forbindelse med overgangen, og vi planlegger for at dette skal gå så smidig som mulig. ​

Les mer om DIPS Arena her