Nytt tilbud i preste- og samtaletjenesten ved Hammerfest sykehus

Pasienter, pårørende og ansatte på Hammerfest sykehus kan nå få møte med samtalepartner uten religiøs tilknytning.

Sykehusprest Karen Lortenzen og samtalepartner Kirsti Eriksen.
Kirsti Eriksen er utdannet psykiatrisk sykepleier og jobber til vanlig som sykepleier på medisinsk avdeling. Nå inngår hun i preste- og samtaletjenesten, hovedsakelig vil hun være tilgjengelig på onsdager, men er også mulig å tilkalle på andre tidspunkt

Sykehusprest Karen Lorentzen er frikjøpt 20% for å være leder og sekretær i Klinisk etikkomité. Dette åpnet opp for et ikke-religiøst samtaletilbud i Preste- og samtaletjenesten på Hammerfest sykehus.

– Vi lever i ei tid med store forandringer, både i sykehuset og i samfunnet generelt, og spesielt i tilknytningen mellom kirke og stat. Nå som det ble en åpning i tjenesten får vi mulighet til å utprøve og utvikle tjenesten for ei ny tid. Ulike forsøk med større bredde i det åndelig-eksistensielle tilbudet har vært prøvd ut en tid ved noen andre sykehus, blant andre St. Olav i Trondheim, som jeg har en del kontakt med, sier Karen. 


I dag ligger pasienter ligger kortere inne på sykehuset og færre tilhører kirken, men Karen ser derimot ikke at behovet for en sykehusprest er blitt mindre. 

– Fundamentet og begrunnelsen til behovet for prestetjenesten har endret seg, men behovet for en samtalepartner og prest er stadig større. Vi plikter å levere eksistensiell og åndelige betjening, til pasienter, pårørende og ansatte. Vi har et større mangfold i samfunnet i dag, og vi skal betjene alle pasienter, uansett tro og livssyn. Noen pasienter trenger ikke nødvendigvis en prest, men bare noen å prate med og da er det fint at tilbudet er der for alle som ønsker det.


Kirsti takket ja til stillingen mye fordi hun ser frem til å få tid til å prate med pasientene som har behov for det. 

Kirsti Eriksen er klar for den nye rollen som samtalepartner.

– Til daglig på avdelingen har vi ikke tid til å sette oss ned med pasientene og prate med de som kanskje ønsker det, så jeg ser frem til det. 

Ansettelse av ikke-prester er i tråd med anbefalingene i «Det livssynsåpne samfunn», en NOU som kom i 2013, og dette er en fin anledning til å følge oppfordringene gitt her.

Ønsker du å snakke med Kirsti eller Karen kan du henvende deg til personalet på avdelinga, så formidler de kontakt.

Du kan også ringe på M 911 82 776. 

Direktenummer til Kirsti Eriksen vil bli kunngjort når det er klart.