HELSENORGE

Nytt tilbud på VPP Hammerfest

Dialektisk atferdsterabi (DBT) er en gruppeterapiform som de siste årene har spredd seg over hele verden. DBT er ikke en vanlig gruppeterapi, men mer som en skole for pasientene. Tilbudet har nå startet opp ved VPP Hammerfest. 

bilde av DBT teamet ved VPP Hammerfest
Psykolog Natalia Plukis, psykologspesialist Kari Normann og psykolog Anders Iversen

DBT ble utviklet av Marsha Linehan på nordvestkysten av USA for rundt 30 år siden. Siden har denne måten for gruppeterapi blitt tatt i bruk i flere land. Linehan utviklet denne gruppeterapimåten spesielt for å hjelpe kvinner med følelsesmessig ustabilitet. Dette var ofte kvinner som var gitt opp av behandlingsapparatet.

Så hvordan fungerer det?

-DBT fungerer mer som en skole enn en vanlig gruppeterapi time forteller Kari Normann, psykologspesialist ved VPP Hammerfest. På skolen er det lagt opp til fire forskjellige fag, eller fire bolker med ferdigheter som pasientene skal trene på. De fire bolkene er håndtere emosjoner, tolerere emosjoner, holde ut når det er vanskeligst og bevist nærvær (mindfulness). Målet er at pasientene skal regulere og tåle intense følelser mer konstruktivt.

- En slik form for terapi kan være aktuelt for mange pasientgrupper, særlig pasienter med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. Forskning har også vist at pasienter som lider av ulike typer angstlidelse og depresjoner kan ha godt utbytte av DBT sier Norman.

Oppstart februar 2020

Gruppen ble startet opp i midten av februar 2020 og møtes ukentlig. Samtidig som pasientene møter i gruppa går de parallelt i individualterapi der de møter sin behandler på tomannshånd. 

– Gruppa blir ledet av meg og psykolog Anders Iversen, med psykolog Natalia Plukis som observatør og kommende leder sier Norman. Etterhvert vil også sykepleier Wenche Sarah delta i gruppearbeidet.

Pasientene i gruppen er pasienter som allerede har gått til samtaleterapi og som er blitt rekruttert av teamet. 

– Etterhvert som tilbudet blir kjent så vil det være vanlige henvisningsrutiner, altså at fastlegen henviser forteller Normann.

Forskning viser at DBT kan gjøre utgjøre en reel forskjell og skape en varig bedring i helsetilstanden til pasientene. 

DBT tilbys også ved døgnenheten ved klinikk Alta.