HELSENORGE

Oppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Det anbefales at personer med alvorlig svekket immunitetsforsvar får en fjerde vaksinedose. Oppfriskingsdosen bør ikke gies tidligere enn tre måneder etter siste dose i grunnvaksinasjonsserien. 


Illustrasjonsfoto: Colourbox
​Personer med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. 

I tillegg har disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset. Personer med alvorlig svekket immunforsvar er derfor anbefalt en ekstra tredje vaksinedose i sin grunnvaksinasjonsserie.

Det anbefales nå at også disse personene får en oppfriskningsdose, mao en fjerde dose. Det anbefales oppfriskingsdosen gis minimum tre måneder etter siste dose i grunnvaksinasjonsserien.

Hvem inngår i gruppen med alvorlig svekket immunforsvar? 

Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som er anbefalt tre doser i sin grunnvaksinasjonsserie og som nå i tillegg anbefales en oppfriskningsdose:

Gruppe 1
  • Organtransplanterte
  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
 
Gruppe 2
  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak. Dette er pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene​
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling som av ​ansvarlig legespesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.
 

Hvordan skal pasienter dokumentere at de er aktuelle for sin fjerde dose?

Personer med alvorlig svekket immunforsvar som tidligere har mottatt en ekstra tredje dose i sin grunnvaksinasjonsserie bør oppfordres til å kontakte sitt lokale (kommunale) vaksinasjonskontor for å motta oppfriskningsdose.

Det er ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdose for denne gruppen. Pasientene kan bruke samme dokumentasjon som sist og vise frem dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn kommer frem.

For personer med alvorlig svekket immunforsvar er anbefalt intervall mellom grunnvaksinasjon (dose 3) og oppfriskningsdose minimum 3 måneder.

I tilfeller hvor personer med alvorlig svekket immunforsvar ennå ikke har fått dose 3 i grunnvaksinasjonsserien, bør de tilbys denne så snart som mulig.

Kontakt:
Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef - tlf. 908 31 337