HELSENORGE

Oppnevnt som medlem av programgruppen for samisk sykepleieutdanning

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt Sámi klinihkkas koordinator for lærings- og mestringssenter, Sara Biret Anne Gaup som medlem av programgruppen for samisk sykepleierutdanning. 

Sara Biret Anne skal bidra med å tilpasse sykepleieutdanningen til samisk kultur. Programgruppen skal utarbeide nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning.

I 2019 ba Sametinget Kunnskapsdepartementet om at det utarbeides en forskrift om nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning. Sametinget la vekt på at det skulle være en samisk utdanning, og ikke en nasjonal utdanning på samisk. Kunnskapsdepartementet støtter dette. For å sikre at perspektiver fra alle de samiske språksamfunnene trekkes inn i arbeidet fra starten av, er Nord universitet, UiT og Samisk høgskole med i prosjektet.

Sara Biret Anne forteller arbeidet hun gleder seg til arbeidet. 
-Det er spennende og jeg er stolt over å være med i programgruppen, sier Sara Biret Anne. 

Retningslinjene til samisk sykepleieutdanning skal ferdigstilles innen utgangen av 2021.