Opprettelse av testpasienter i DIPS produksjon

Disse testpasientene kan brukes ved testing av henvisninger.

Det er meldt inn sak fra Forvaltningssenter EPJ og HN-IKT om at det angler hjelpenummer for menn på dato 010101. Årsaken til dette er at det stadig vekk opprettes testpasienter på denne datoen i DIPS produksjon.
Konsekvensen er at vi ikke får opprettet pasienter med hjelpenummer på denne datoen, noe som vil være en risiko for pasientsikkerheten. DIPS kan heller ikke gjøre noe med dette, da det er fastsatt hvor mange hjelpenummer det er plass til i DIPS.
Det er tidligere blitt gjort oppmerksom på at det ikke skal opprettes testpasienter i produksjonsbasen, men det skjer likevel. 
Det er over f.eks 300 pasienter som heter noe med Test i produksjonsdatabasen pr 02.10.19.
Problemet oppstår også når fastleger og andre bruker fiktive pasienter (f.eks Kalle Krank) i testing av henvisninger inn mot sykehusene. Sykehusenes datasystemer har ikke mulighet til å skille mellom reelle og fiktive pasienter.
Helseforetaket har opplevd problemer i form av at
Fiktive pasienter har kommet med i aktivitetsrapporteringen til sykehusene.
Fiktive pasienter har forstyrret ventelister og forårsaket fristbrudd for sykehusene.
Fiktive pasienter er blitt forvekslet med reelle pasienter.

Myndighetene har derfor bestemt at ansatte ved helseforetakene kun skal bruke forhåndsgodkjente fiktive testpasienter i testing/opplæring av foretakenes EPJ-systemer. Ved testing av henvisninger inn mot helseforetakene må de samme fiktive testpasientene brukes. 

Pr oktober 2013 er dette de offisielle testpasientene som skal brukes:


Testpasienter.png

Finnmarkssykehuset vil altså med dette skjerpe inn at kun ovennevnte testpasienter skal brukes ved testing av henvisninger.
 
Finnmarkssykehuset vil anmode kommuner og legesentre om å benytte seg av den samme lista med testpasienter, også til internt bruk.