Overgrepsmottak

Finnmarkssykehuset overtar 1. juli i år ansvaret for overgrepsmottakene i Finnmark. Overgrepsmottakene i Hammerfest og Kirkenes er i drift fra i dag, og overgrepsmottaket i Alta kommer i gang i løpet av sommeren.

 

Det er planlagt tre overgrepsmottak i Finnmarkssykehusets regi:
i Hammerfest, Alta og Kirkenes.

Primærlege, politi, pasient, pårørende eller andre som har behov for kontakt med overgrepsmottaket på vegne av pasienten kan ringe:

Hammerfest

  • Legevakta 116 117
  • Mottagelsen Hammerfest sykehus 78 42 12 10

Kirkenes

  • Legevakta 116 117 
  • Mottagelsen Kirkenes sykehus 78 97 32 00