Overgrepsmottak

Finnmarkssykehuset overtok 01.07.2016 ansvaret for overgrepsmottakene i Finnmark. Overgrepsmottakene er i Hammerfest, Kirkenes og Alta.

 

Det er tre overgrepsmottak i Finnmarkssykehusets regi: i Hammerfest, Alta og Kirkenes.

Les om overgrepsmottakene i Finnmarkssykehuset her 


Primærlege, politi, pasient, pårørende eller andre som har behov for kontakt med overgrepsmottaket på vegne av pasienten kan ringe:


Hammerfest
Legevakta 116 117
Mottagelsen Hammerfest sykehus 78 42 12 10

Kirkenes
Legevakta 116 117
Mottagelsen Kirkenes sykehus 78 97 32 00 / 48 24 86 18
 
Alta
Legevakta 116 117 / 78 45 75 30