Overgrepsmottak i Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset overtar 1. juli i år ansvaret for overgrepsmottakene i Finnmark. Overgrepsmottakene i Hammerfest og Kirkenes er i drift fra i dag, og overgrepsmottaket i Alta kommer i gang i løpet av sommeren.
 

 

​Det er planlagt tre overgrepsmottak i Finnmarkssykehusets regi; i Hammerfest, Alta og Kirkenes.

Primærlege, politi, pasient, pårørende eller andre som har behov for kontakt med overgrepsmottaket på vegne av pasienten kan ringe:

HAMMERFEST:

  • Legevakta 116117
  • Mottagelsen Hammerfest sykehus 78421210

 

KIRKENES:

  • Legevakta 116117 
  •  Mottagelsen Kirkenes sykehus 78973200