HELSENORGE

Overtar sykehusbygget 15. oktober

Det er en tett tidsplan som skal følges de neste ukene frem til overtakelsen av Nye Kirkenes sykehus.

Tempoet er høyt inne på det nye sykehusbygget i Kirkenes. Innflyttingen er i gang og setter for alvor fart i månedsskiftet september/oktober, Denne uka kom kunsten opp på veggene.

- Det er en omfattende logistikk å bygge- og flytte inn i nytt sykehus. 15. oktober har vi overtakelse av hele bygget, og det er mye som skal skje både før og etter dette, sier Rita Jørgensen, klinikksjef ved Klinikk Kirkenes.

Frem til overtakelsen følges en systematisk ferdigstillelsesplan, hvor område for område gjøres klart. En totaltest som ble gjennomført 18. september, avdekte mindre feil. Disse feilene er nå under utbedring. Deler av røntgen er allerede i bruk, og operasjonsavdelingen er straks klar for nedvasking og etter hvert prøvedrift.

Målet med prøvedrift er å avdekke eventuelle svakheter og feil, og rette disse opp før pasientene flyttes inn. Samtidig skjer en fortløpende opplæring av nytt utstyr. Mye av utstyret ved Nye Kirkenes sykehus er nytt, og det siste innen medisinskteknisk utstyr. Tidsfristen for ferdigstilling av sengeområdet er 11. oktober, og i november skjer overflyttingen av pasienter.

- I tillegg er det viktig å bli godt kjent med bygget, og vi bruker derfor mye ressurser på samtrening på tvers av avdelinger og fagområder. Vi skal rett og slett lære oss å bruke bygget på best mulig måte til beste for pasientene våre, sier Jørgensen.

Under siste fasen av prøvedriften vil Klinikk Hammerfest og UNN rigge driften for mottak av pasienter fra øst, som trenger øyeblikkelig hjelp.
Når det gamle sykehuset er tomt for pasienter i november, skal bygget og utstyr som blir stående igjen gjennomgås for å vurdere om noe av det som står igjen skal brukes andre steder i Finnmarkssykehuset.

- Nå gleder vi oss til å åpne Norges nyeste og mest moderne sykehus, sammen med statsministeren, helseministeren, andre gjester og gode kolleger, sier Rita Jørgensen.

Den offisielle åpningen av Nye Kirkenes sykehus skjer fredag 12. oktober.

Klinikksjef Rita Jørgensen

Klinikksjef Rita Jørgensen