E-helse

Pasienter får tettere oppfølging gjennom Skype


Finnmarkssykehuset er blant de fremste i helse-Norge når det kommer til bruk av Skype for Business i pasientbehandling. I 2018 hadde behandlerne ved klinikk psykisk helsevern og rus nesten tusen pasientkonsultasjoner med Skype.
Sigmund Elgarøy og Grete Tørres fra VPP Tana er sentral i satsingen på bruk av Skype i pasientbehandling. Foto: Tom Jørund Knive


Finnmarkssykehuset satser tungt på e-helse, og antallet pasientkonsultasjoner på Skype for Business vil ha en markant økning i 2019. Terapeutene har gjort seg mange erfaringer siden 2017, da e-helseverktøyet første gang ble tatt i bruk i helseforetaket.

LES OGSÅ: Behandling nær der du bor

Positive erfaringer

- Pasientene gir uttrykk for at de setter pris på å slippe de lange reisene til behandling. For noen er det også tryggere å samhandle i sitt eget miljø, forteller Grete Tørres.

Hun er vært seniorrådgiver ved VPP Tana siden 2016, og har før det jobbet elleve år i SANKS/Samisk nasjonal kompetansetjeneste for helsevern og rus.

Det er vanlig å kombinere behandling ved poliklinikken og bruk av Skype. Fordelen ved bruk av Skype er mange. Blant annet gir det mulighet for tettere oppfølging og bedre kontinuitet, samtidig som terapeuten bli mer tilgjengelig. Det blir også enklere for pårørende eller hjelpere i hjemkommunen å delta i samtalen.

I tillegg fører bruk av Skype i behandlingen at reisebelastningen blir mindre for pasientene, noe som betyr mindre fravær fra jobb og skole, eller avlyste møter på grunn av vær og føreforhold. Det har vært tilfeller dere veien har vært stengt, og Skype har vært alternativet. Dermed har pasient og behandler ikke behøvd å avlyse avtalt time.

- Det er en klar oppside for pasientene. For de som har lang reise, har tilbudet tidligere vært én dag i måneden, kanskje hver fjortende dag. Dette betyr hyppigere behandling av pasienten, forteller Sigmund Elgarøy, psykologspesialist ved VPP Tana.

LES OGSÅ: E-helsestrategi

445 konsultasjoner hittil i år

Finnmarkssykehuset er ett av få helseforetak som bruker Skype i behandlingen, og ligger langt fremme i satsingen på e-helse. I 2018 hadde behandlerne 968 pasientkonsultasjoner på Skype. De fire første månedene i år var det 445.

Finnmark er et fylke med store avstander, i tillegg til utfordrende vei- og føreforhold om vinteren. Dette var også utgangspunktet for satsingen på Skype for Business som verktøy i behandlingstilbudet. I tillegg til avstander og reisetid, kan det for noen også for noen angstpasienter være lettere å bruke Skype, hvor de kan sitte hjemme og ha det trygt under samtalene.

- For oss som har flere pendlere, er det også en fordel. Vi har en del hjemmekontortid, og da kan vi sitte hjemme og snakke, sier Sigmund Elgarøy.


God erstatning

Selve behandlingen via Skype foregår omtrent på samme måte som en vanlig terapisamtale. Alt pasienten trenger er nettforbindelse og en epostadresse for å motta invitasjonen og lenke til samtalen. Det er viktig å ha fred og ro rundt seg under samtalen. På behandlersiden er det også strenge krav til skjerming for å ivareta taushetsplikten og tillitsforholdet.

Inntrykket er at Skype i mange sammenhenger er en god erstatning for fysiske møter. Det kan imidlertid ikke erstatte det fysiske møtet dersom det er nødvendig å observere kroppsspråket til pasienten under et behandlingsforløp. Dessuten er det viktig å møte pasienten fysisk for å etablere kontakt og få folk til å bli trygge på bruk av Skype. Pasienten bør også ha med seg nettbrett eller liknende.

- Og så er det ikke alle pasienter som ønsker å snakke på Skype. Det kan være forskjellige grunner til det, framholder Sigmund Elgarøy.


Egen e-helsestrategi

Til grunn for satsingen ligger en egen e-helsestrategi som styret i Finnmarkssykehuset vedtok i 2017. Her heter det at pasientkonsultasjoner med bruk av Skype for Business skal bli en del av tilbudet, noe det altså nå er i helseforetaket.

- Vi tenker også viktige tema å jobbe videre med er om det passer for alle pasienter og om det er visse ting som bør foregår i rommet, ansikt til ansikt, sier Grete Tørres.

VPP Tana ønsker å gjøre en brukerundersøkelse av pasienters og behandleres erfaringer med bruk av Skype. Grete Tørres ser for seg mange utviklingsmuligheter for å få med blant andre pårørende og kommunehelsetjeneste.

- Behandlerne kan ha flere konsultasjoner og det blir bedre tilgjengelighet for pasienter og pårørende. Det ligger muligheter der i tilgjengeligheten.