Pasienter med håndskader

Har du en pasient med behov for håndterapi?
 
Vi kan tilby:
 • Raskere tilbake ved sykemelding
 • Vurdering
 • Videre henvisning til UNN ved behov
 • Arrbehandling
 • Redusere hevelse
 • Tilpasning av individuelt treningsprogram
 • Styrkemål/leddmål og testing av sensibilitet (følelsessansen)
 • Tilpasning og konstruering av skinner/ortoser til hånd og fingre
 • Herding av hypersensibel (oversensitiv hud)
 • Søknad om hjelpemidler, varmehansker
 • Tips om kompenserende teknikker ved tapt funksjon


Informasjon til pasienter med håndskader

Spørsmål? Ta kontakt med:


Eivor Rasmussen
Spesialergoterapeut
Enhet for Kliniske servicefunksjoner
Klinikk Kirkenes
T 78 97 54 36