HELSENORGE

Finnmarkssykehuset høyner beredskapsnivået

Finnmarkssykehuset HF høyner beredskapen som følge av koronasmitten i Hammerfest, og gikk fredag morgen over til gult beredskapsnivå. Hammerfest sykehus gikk i gul beredskap torsdag kveld.

Finnmarkssykehuset følger situasjonen nøye, og vil bistå Hammerfest kommune med testing og smittesporing dersom det er behov for dette. Partene har tett dialog om utviklingen.

All planlagt aktivitet og poliklinikk ved Hammerfest sykehus fredag er utsatt. Berørte pasienter blir kontaktet. Tilbud til kreftpasienter, barn og gravide/fødende går som normalt.

Kirkenes sykehus, Klinikk Alta, Sámi klinihkka og Prehospitale tjenester holder grønt beredskapsnivå.

Du finner oppdatert informasjon på våre beredskapssider.