HELSENORGE

Flere i karantene

Tre ansatte ved Hammerfest sykehus er i karantene etter å ha testet positivt på covid-19.

Hammerfest sykehus hevet i dag beredskapen til rødt nivå etter at to ansatte hadde avlagt positiv test.

Torsdag kveld er det bekreftet at en tredje ansatt har testet positivt for covid-19. Også denne medarbeideren er i karantene. Tilstanden til de smittede er etter forholdene bra.
 
Finnmarkssykehuset følger strenge smittevernregler, og mellom 30 og 40 ansatte er nå ute i karantene. Det har i dag vært gjennomført omfattende smittesporing, og det er sannsynlig at flere kommer til å gå ut i karantene som følge av kartleggingen.
 
- Vi tar ekstra forholdsregler for å redusere videre smittefare og få raskt kontroll på situasjonen. Derfor har vi også på et tidlig tidspunkt hevet beredskapsnivået til rødt, sier klinikksjef Jonas Valle Paulsen.
 
Dersom smittesporingen tyder på at det har vært nærkontakt mellom smittede og pasienter, vil disse pasientene bli kontaktet.
 
Det er i tiden fremover kun ø-hjelppasienter som vil bli behandlet ved Hammerfest sykehus. Disse skal forholde seg som normalt. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette. Kreftbehandlingen vil foreløpig ikke bli berørt.


Finnmarkssykehuset HF har hevet beredskapsnivå til gul beredskap, og følger situasjonen nøye.
 
UNN, Kirkenes sykehus, Klinikk Alta og Sámi klinihkka er varslet og bedt om bistand frem til situasjonen er normal igjen. Pasienter som er utskrivingsklare eller kan flyttes, vurderes flyttet.