HELSENORGE

Forlater Finnmarkssykehuset

Siri Tau Ursin slutter som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset, for å gå over i tilsvarende stilling i Nordlandssykehuset.

Siri Tau Ursin. Foto Malene Nicolaysen.jpg

Siri Tau Ursin. Foto: Malene Nicolaysen, Finnmarkssykehuset

Styret i Nordlandssykehuset har i dag vedtatt å ansette Ursin som administrerende direktør i helseforetaket.

- Det har ikke vært et enkelt valg å forlate Finnmarkssykehuset. Jeg trives svært godt i Finnmark og i Finnmarkssykehuset, og hadde et lengre tidsperspektiv da jeg begynte i jobben. Men muligheten i Nordlandssykehuset er nå, sier Siri Tau Ursin, som begynte som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset 1. september 2020.

Styreleder i Finnmarkssykehuset, Lena Nymo Helli, beklager at Ursin forlater helseforetaket.

- Vi har hatt et godt samarbeid med Siri, og hun har gjort en solid jobb som toppleder i Finnmarkssykehuset. Jeg er lei meg for at hun slutter, men har forståelse for at hun må gripe muligheten, sier Helli.

Ursin vil ha sin siste arbeidsdag i Finnmarkssykehuset 27. februar.

- Styret vil komme sammen raskt. Da vil vi også ta stilling til konstituering og det videre arbeidet i prosessen, sier Lena Nymo Helli.

Nordlandssykehuset betjener befolkningen i 20 kommuner i regionene Salten, Lofoten og Vesterålen, og er i likhet med Finnmarkssykehuset et helseforetak i Helse Nord RHF.

 

For pressen:

Styreleder Lena Nymo Helli og administrerende direktør Siri Tau Ursin er tilgjengelig for intervjuer. 

​Kontakt: Eirik Palm, kommunikasjonssjef, mob.976 19 594​