HELSENORGE

Går av som klinikksjef

Jonas Valle Paulsen slutter som klinikksjef ved Hammerfest sykehus, og går over i ny stilling.

Portrettbilde av Jonas Valle PaulsenJonas Valle Paulsen. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Avgjørelsen er tatt i forståelse med administrerende direktør i Finnmarkssykehuset, og gjelder fra 1. mai.

Valle Paulsen har vært klinikksjef ved Hammerfest sykehus siden januar 2019, og vil heretter lede arbeidet med innovasjonsstrategi, utprøving og bruk av ny teknologi i helseforetaket.

- Dette blir viktige satsingsområder for oss i tiden fremover, og lederen for innovasjon og teknologi vil spille en sentral rolle i denne utviklingen. Jeg er derfor glad for at Jonas har takket ja til å lede dette arbeidet, og at vi får beholde kompetansen hans, sier administrerende direktør Siri Tau Ursin i Finnmarkssykehuset.

Lena E. Nielsen, klinikksjef ved Klinikk Alta, er konstituert som klinikksjef i Hammerfest. Hun vil i en overgangsperiode lede begge klinikkene. Finnmarkssykehuset vil gå i gang med forberedelser til rekruttering av ny klinikksjef ved Hammerfest sykehus.

Kontakt:

Kommunikasjon og samfunnskontakt -  982 62 381