HELSENORGE

Helsepersonell har testet positivt på covid-19

To pasienter og 15 ansatte ved Kirkenes sykehus er satt i karantene/isolasjon etter at en medarbeider har avlagt positiv test på covid-19.

Illustrasjonsbilde av koronavirus.
Pasientene og de ansatte er definert som kontakter av den smittede, og ble rutinemessig satt i karantene/isolasjon så snart resultatet ble klart, mandag kveld.

Den smittede har ikke utviklet symptomer, men har fulgt gjeldende prosedyrer ved tilbakekomst etter reise, og har testet seg.  Ved at den smittede har fulgt prosedyrene, har det også vært mulig å iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt, og få situasjonen raskt under kontroll.

Kirkenes sykehus har iverksatt smittesporing, og intervjuer de som er definert som kontakter for å kartlegge situasjonen grundig. Flere av de ansatte er tatt ut av jobb som et føre-var-prinsipp, og vil bli vurdert nøye. Det er også etablert kontakt med smittevernlege Sør-Varanger kommune i forbindelse med smittesporingsarbeidet.

Konsekvensen av hendelsen er at Kirkenes sykehus har avlyst enkelte pasientkonsultasjoner i dag, tirsdag. Det kan også bli ytterligere utsettelser i dagene som kommer. Finnmarkssykehuset vil i så fall ta kontakt med pasienter som blir berørt.

Finnmarkssykehuset vil samtidig understreke at sykehusene og klinikkene har gode smittevernrutiner, og at det er trygt å komme til Kirkenes sykehus.