HELSENORGE

Hever beredskapsnivået

Beredskapsnivået ved Hammerfest sykehus heves til rødt nivå. Samtidig utsettes planlagte behandlinger inntil videre. 

Det er i tiden fremover kun ø-hjelppasienter som vil bli behandlet ved sykehuset. Disse skal forholde seg som normalt.

Bakgrunnen er at to ansatte har testet positivt for covid-19, og at det pågår omfattende smittesporing på sykehuset

Hammerfest sykehus hever beredskapsnivået fra grønt til rødt på grunn av den uavklarte situasjonen, og forventer å ha bedre oversikt over situasjonen i løpet av det neste døgnet.

Finnmarkssykehuset vil komme med mer informasjon i løpet av dagen.

Relaterte saker

To ansatte smittet av covid-19 ved Hammerfest sykehus