HELSENORGE

Konsekvenser ved busstreik

En eventuell busstreik i Finnmark får trolig følger for pasientbehandlingen i Finnmarkssykehuset kommende uke. Vi anbefaler pasienter som skal til behandling, om å være tidlig ute med å finne alternative transportmidler.

Den varslede opptrappingen av busstreiken fra og med lørdag 26. september, vil skape utfordringer for mange pasienter som skal til behandlingsstedene.

Finnmarkssykehuset oppfordrer derfor berørte pasienter til å bruke egen bil, eller avtale privat skyss til behandling, dersom det er mulig.

Pasienter som ikke ha denne muligheten og som ikke kommer til seg behandling, bes kontakte Pasientreiser for å få avklart om det er tilgjengelig transport, før de eventuelt kontakter avdelingen for utsatt time.

- Pasienter med medisinsk rekvisisjon vil bli prioritert. Vi kan derfor komme i en situasjon der pasienter som har behov for trafikal rekvisisjon ikke kommer seg til behandling, sier avdelingsleder Bjørn Erik Johansen i Pasientreiser Finnmark.

Koronasituasjonen gjør at det allerede er begrensede transportmuligheter. På grunn av smitteverntiltak praktiseres det ikke samkjøring av pasienter i drosjene. I tillegg er det nå kun to hurtigruteskip i trafikk langs norskekysten.

Nummeret til Pasientreiser er 05515. Bruk ring tilbake-funksjonen, så tar våre operatører kontakt så snart de er ledige.