HELSENORGE

Resultater fra smittesporing, covid-19

Finnmarkssykehuset iverksetter ytterligere tiltak for å redusere nærkontakt og smitterisiko på Hammerfest sykehus. Bakgrunnen er resultater fra smittesporingen som er gjennomført etter at en person mandag ble innlagt på sykehuset med covid-19.

Smittesporingen som er gjennomført av Finnmarkssykehuset og Hammerfest kommune tyder på at pasienten med stor sannsynlighet har fått overført smitte fra en annen pasient som var på poliklinikken på samme tidspunkt, og som i ettertid testet positivt på covid-19.

- De to pasientene oppfyller ikke kriterier for å være hverandres nærkontakter. Det er dermed mye som tyder på at det kan ha skjedd en indirekte kontaktsmitte, sier rådgivende smittevernoverlege i Finnmarkssykehuset HF, Anne Mette Asfeldt.

Det er liten sannsynlighet for at andre kan ha blitt smittet. Dersom det mot formodning er pasienter som har besøkt poliklinikken 1. oktober som føler seg syke, bør disse kontakte lege for vurdering av testing.

Hammerfest sykehus gjennomgår nå tiltak for å unngå smitte på sykehuset. Dette gjelder både fysiske og rutinemessige tiltak knyttet til blant annet vestibyleområdet.

Finnmarkssykehuset har for tiden én inneliggende pasient med påvist covid-19. I tillegg er tre ansatte i karantene etter smittesporing.

Her finner du all informasjon om tiltak og beredskap knyttet til koronasituasjonen: