HELSENORGE

Ruter medisinske ø-hjelps pasienter til Kirkenes sykehus

Oppdatering 26/12: Hammerfest sykehus er nå i normal drift. 

Hammerfest sykehus. Foto: Eirik Palm

Hammerfest sykehus. Foto: Eirik Palm

Oppdatering 26/12: Det ble 22/12 vedtatt at Hammerfest sykehus kun tok i mot pasienter med behov for medisinsk ø-hjelp fra kommunene Hammerfest og Måsøy. Hammerfest sykehus er nå i normal drift. 

Bakgrunnen for omrutingen er kapasitetshensyn. Hammerfest sykehus har flere inneliggende pasienter både på medisinsk sengepost, kirurgisk\ortopedisk sengepost og pasienter med behov for intensiv behandling. 

-Vi gjør dette nå slik at vi kan gi avdelingene og da særlig intensiv avdeling en liten pustepause slik at vi får tatt hånd om de pasientene vi har inne, samt at vi kan gi nødvendig personell hvile. Kirkenes sykehus står klare til å hjelpe oss,  sier klinikksjef for Hammerfest sykehus Lena Nielsen.

Dette vil gjelde inntil videre. Pasienter forholder seg som normalt og kontakter legevakt eller 113 på vanlig måte.