HELSENORGE

Ti med bekreftet smitte

Antallet ansatte med bekreftet covid-19-smitte ved Hammerfest sykehus er nå oppe i ti.

Smittesporingspersonell tester nå alle nærkontakter til ansatte som  er smittet. I tillegg testes alle ansatte som jobber i samme avdelinger som smittede ved sykehuset.
 
Fredag kveld var fem nye tester bekreftet positive, og det totale antallet smittede er nå ti. Samtlige av de smittede er ansatte ved sykehuset, og blir ivaretatt. Ingen ansatte er innlagt.
 
- Testingen pågår fortsatt, og det vil derfor gå en stund før alle prøvesvarene er klare, sier klinikksjef Jonas Valle Paulsen.
 
Det vil gjennomføres smittesporing rundt hvert enkelt tilfelle, og tallet på ansatte i karantene er fredag kveld rundt 60.
 
Finnmarkssykehuset har et nært samarbeid med Hammerfest kommune, fylkeslegen, Helse Nord og foretakene i regionen i situasjonen som har oppstått.
 
- Vi er i en krevende situasjon, men vi opplever stor velvilje og god støtte, både lokalt og regionalt. Vi har fått tilsendt nødvendig testutstyr fra UNN, og de øvrige foretakene i Helse Nord har bidratt med personell slik at vi kan opprettholde beredskapen. Jeg vil takke både ansatte og alle andre for god hjelp og innsats, sier administrerende direktør Siri Tau Ursin i Finnmarkssykehuset HF.

Finnmarkssykehuset vil komme med oppdatert informasjon lørdag formiddag.